Optionele uitbreidingen

Optionele uitbreidingen

Op deze pagina vind u alle optionele uitbreidingen van de Roadblock. De uitbreidingen zijn op te delen in ‘Access Control’, ‘Verkeersmaatregelen’ en ‘Slagboom Uitbreidingen’. Vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

Barrier

Barrier

Een barrier is een voertuigkerend element dat geplaatst wordt om wegwerkers, weggebruikers en starre objecten te beschermen. De lange streng staal of beton zorgt er hierbij voor dat een voertuig, middels een geleidende kering, tot stilstand komt. Wanneer een terrein afgezet moet worden voor verkeer, kunnen wij barrier plaatsen. De betonnen uitvoering (BX-barrier) is te koppelen met de Roadblock, waardoor dit een solide geheel is.

Bebording

Bebording

Tijdelijke verkeersborden worden volledig door ons verzorgd. Doordat wij het ontwerp in eigen beheer uitvoeren, kunnen wij de borden met nagenoeg iedere gewenste figuratie of tekst leveren. Naast het leveren van gewone borden hebben we ‘Specific Signing‘, het concept van Traffic & More. Hiermee kunnen we borden leveren naar uw eigen wens. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Hekken

Hekken

Wij leveren verschillende soorten afzethekken en materialen. Voor meer informatie over onze producten, zie Traffic & More.

Tijdelijke Verkeersmaatregelen

Tijdelijke Verkeersmaatregelen

Voor overige (tijdelijke) verkeersmaatregelen, kunt u contact opnemen met Traffic & More. Wij vinden altijd de beste oplossing op uw probleem.

Verkeersplannen

Verkeersplannen

Bij werkzaamheden op de openbare weg is het noodzakelijk om aan te geven wat er met de verkeersstromen gebeurt, hiervoor stelt Traffic & More verkeersplannen op. In dit plan wordt aangegeven waar de verkeersmaatregelen geplaatst worden.Daarnaast willen wegbeheerders met projecten die de omgeving beïnvloeden, graag op voorhand de consequenties in beeld hebben. Traffic & More ondersteunt die wegbeheerders, door op voorhand complete verkeersplannen uit te werken.

Verhoging toegangszuil

Verhoging toegangszuil

De toegangszuil is verhoogt, zodat naast het normale verkeer ook het vrachtverkeer of ander verkeer dat een hogere bestuurdersplaats heeft makkelijk de drukknop of paslezer kan bedienen.

Verkeerslicht

Verkeerslicht

De roadblock kan worden voorzien van een verkeerslicht. Het verkeerslicht zorgt ervoor dat de gebruikers van de slagboom een teken krijgen wanneer ze mogen rijden en wanneer ze moeten stoppen.

Verlichting

Verlichting

Tijdelijke lichtmasten zijn vaak gewenst bij terreinen en/of afzettingen. Wij leveren verlichting op en rondom de slagboom of het terrein. We beschikken over verschillende lichtmasten. Klik hier voor meer informatie over onze verlichting.

Camera Monitoring

Camera Monitoring

Om het slagboomsysteem te kunnen monitoren, zowel op gebied van doorstroming en eventueel vandalisme, kan gebruik worden gemaakt van een mobiel camerasysteem (zonne- en windenergie). Hierdoor kan op afstand gekeken worden naar de status van de roadblock.

Slagboom lengte

Slagboom lengte

De standaard lengte van de slagboom is 3,5 meter. In sommige situaties is het wenselijk dat deze langer is. Zo kan de slagboom worden verlengd tot 5 meter.

Doseer Installatie Portfolio

Doseerinstallatie

Met de doseerinstallatie wordt de hoeveelheid auto’s dat toegang krijgt gedoseerd. Dit wil zeggen dat u zelf kunt kiezen na hoeveel seconden de slagboom een auto toelaat. Zo kunt u invloed uitoefenen op de doorstroming.

Detectie

Detectie

De Roadblock kan worden geleverd met een detectie systeem. Zo worden naderende auto’s gesignaleerd. Het detecteren gebeurt met beproefde ultrasone techniek. Door middel van geluidsgolven worden tot 8 meter afstand voertuigen gedetecteerd. Doordat er met geluidsgolven wordt gewerkt is deze methode onder elke omstandigheid inzetbaar met een minimale foutmarge.

GSM-module

GSM-module

Een modem met een simkaart kan in de slagboom worden geplaatst. In dit modem kunnen telefoonnummers opgeslagen worden. Wanneer een van deze nummers de slagboom ‘belt’, opent deze automatisch. Dit zorgt ervoor dat u in handen heeft wie wel en wie niet de slagboom kunnen openen.

Drukknop

Drukknop

De Roadblock kan worden voorzien van een drukknop. Zo wordt de slagboom automatisch geopend wanneer er iemand op de drukknop drukt.

Pasjessysteem

Pasjessysteem

Het pasjessysteem is een optionele uitbreiding. Dit systeem zorgt ervoor dat u in handen heeft wie toegang tot het terrein mag verkrijgen. De pasjes kunnen eventueel door ons verspreid worden. Wanneer wenselijk kunnen de pasjes worden bedrukt naar eigen keuze.

UA-67699033-1